Регистрация
MERTV » Cartoons in Armenian translation » Աստերիքսն ընդդեմ Կեսարի
Աստերիքսն ընդդեմ Կեսարի
Watch online
  • Producer:
    Փոլ Բրիցցի, Գաաթան Բրիցցի
  • Country:
  • Year:
    1985
  • Translation:
    Not required
726
0
16 Aug 2021, 13:35
Մ․թ․ա․ 50 թվականին կայսր Հուլիոս Կեսարը նվաճեց Գալիան։ Միայն մի փոքրիկ գյուղի բնակիչներ հրաժարվեցին հարկեր վճարելուց, քանի որ նրանք ունեն կախարդական ըմպելիք։ Այդ ըմպելիքի շնորհիվ երկու անբաժան ընկերներ Աստերիքսն ու Օբելիքսը դառնում են սուպեր հերոսներ և ի զորու են պայքարել հռոմեական կայսրության դեմ։

watch online "Աստերիքսն ընդդեմ Կեսարի"

Watch online
1
Votes: 1
Subscribe our
Telegram
Comments
The minimum comment length is 20 characters.
reload, if the code cannot be seen
There are no comments yet. Be the first!
Copyright owner