Регистрация
Էյվա
Watch online
  • Producer:
    Թեյթ Թեյլոր
  • Country:
  • Year:
    2020
  • Translation:
    Armenian
491
0
09 Jul 2021, 23:25

Էյվան անողորմ մարդասպան է, որն աշխատում է գաղտնի գործողությունների կազմակերպության հետ և միայնակ կատարում է իր ղեկավարության ամենաբարդ խնդիրները։ Հանկարծ, երբ հերթական հատուկ գործողությունը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, Էյվան որոշում է դուրս գալ խաղից, և գաղտնի ծառայության ազդեցիկ ղեկավարներից մեկը նրա վրա որս է բացում։

watch online "Էյվա"

Watch online
0
Votes: 0
Subscribe our
Telegram
Comments
The minimum comment length is 20 characters.
reload, if the code cannot be seen
There are no comments yet. Be the first!
Copyright owner